stanbul ehir Rehberi | stanbul Nbeti Eczaneler | stanbul ehir Haritasi

stanbul iftar saati, stanbul iftar vakti, Sahur Saatleri 2015
  Genel Bilgi
  leler   Yeme - me   Linkler
  Tarihe   Turizm   Alveri   Resimler
  Corafya   Ulam   nemli Telefonlar   Hava Durumu

stanbul Havalimanlar Uu Bilgileri
stanbul lelerindeki 5 Gnlk Hava Tahmini
stanbul Belediyeleri
Devlet Hastaneleri
stanbul niversiteleri
stanbul Liseleri
stanbul Aile Hekimi Sorgulama
stanbul Canl Trafik Kameralar
stanbul Otelleri
stanbul nemli Telefonlar Rehberi
stanbul 5 Gnlk Hava Durumu Tahmini
stanbul Kaymakamlklar
zel Hastaneler
Anaokullar
lkretim Okullar
stanbul Emlak lanlar
stanbul 2.el Araba lanlar
 ÝSTANBUL - Yeme / me

Ýstanbul mutfaðý, Dünyanýn önde gelen mutfaklarýndandýr. Ýmparatorluk baþkenti olan kente ülkenin her yanýndan gelen malzemeler, ustalar, tarzlar, ve lezzetler Osmanlý Türk mutfaðýnýn ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. Ýmparatorluk mutfaðýnýn devamý olan ve yeni tatlara açýk olan Osmalý mutfaðý her gün zenginleþmektedir.

Ýstanbul mutfaðýnda, kuzu, koyun veya dana etine ilave edilen çeþitli sebzeler esas yemeklerdir. Pilav, börek çeþitleri, bulgur, kuru fasulye, zengin zeytinyaðlý sebzeler yan öðünler olarak servis yapýlýr. Köfte ve þiþ kebabý, döner kebap veya acýlý, yoðurtlu, patlýcanlý diðer kebap çeþitlerinin makbulleri özel kebapçýlarda bulunur. Hamur tartlarý, baklava, kadayýf ve benzerlerinin hakiki lezzetlisi, bu iþi bazen birkaç nesildir devam ettiren küçük dükkanlardan temin edilir.

Ýstanbul'da da çeþitli milletlerin lokantalarý mevcuttur. Fast-food, hýzlý atýþtýrma servisi veren çok sayýda mekan mevcuttur. Ancak lezzetli yöresel yemekler tipik lokantalarda tadýlýr. Raký ve ayran, en meþhur iki Türk milli içkisidir. Her ikisi de süt rengindedir: Alkollü olaný raký; su katýnca beyazlaþan sert bir içkidir. Diðeri ise sulandýrýlmýþ yoðurttan imal edilen serinletici; ayrandýr. Raký aperatif olarak kuru yemiþ veya kavun ve beyaz peynir ile, yemek süresinde çeþitli meze çeþitleri ile alýnabilir, baþka içkiler ile birlikte içilmez. Þarabýn ve biranýn ana yurdu Anadolu topraklarýdýr.

Meþhur Türk Kahvesi, küçük fincanlarda sade veya þekerli misafirlere her firsatta ikram edilir. "Bir fincan kahvenin 40 yil hatýrý vardýr" sözü kahvenin Türkler tarafýndan bilinen kývamý ile kullanýlmaya baþlandýðý 16. yüzyýldan beri söylenmektedir.

Ýstanbul'dan Yemek Tarifleri
Malzemeler :
250 gr. iç bakla
1 adet küçük boy havuç
2 diþ sarýmsak
1 adet küçük soðan
1 kahve fincaný zeytinyaðý
1/2 demet dereotu
1 adet limon

Hazýrlanýþý: baklalar iyice yýkanýr ve tencereye alýnýr. Doðranmýþ havuç, sarýmsak ve soðan ilave edilir. Karýþýmý 2 parmak geçecek kadar su ilave edilir ve kaynatýlýr. Kaynamaya baþladýktan sonra üzerinde biriken köpükler bir kevgir yardýmý ile alýnýr. Zeytinyaðý ilave edilerek kaynatmaya devam edilir. Çýrpma teli ile püre haline gelene kadar sýk sýk karýþtýrýlýr. doðranmýþ dereotu eklenir. Suyunu çektikten sonra püre haline gelen karýþým yayvan bir tepsiye dökülür ve soðumaya býrakýlýr. Kare veya baklava dilimi þeklinde kesilir, üzerine limon suyu ve zeytinyaðý dökülerek servis edilir. Malzemeler :
1 kg. torik veya palamut
Tuz

Hazýrlanýþý: Balýklar temizlenir ve buzlu suda 24 saat bekletilir. Sudan çýkarýlan balýklar iyice temizlendikten sonra tekrar buzlu ve tuzlu suda bekletilir. Her gün yeniden temizlenir ve bu iþlem 4 gün boyunca tekrarlanýr. En sonunda balýklar sudan çýkarýlýr ve iyice kurulanýr. Cam veya teneke kaplara üzerine bol tuz dökülerek yerleþtirilir. Yeneceði zaman ince dilimler halinde kesilerek servis edilir.
Malzemeler:
500 gr. parça et
4 adet kuzu beyni
2 yemek kaþýðý margarin
2 adet soðan
1 adet havuç
1 adet patates
tuz karabiber

Hazýrlanýþý: Beyinler sirkeli suda haþlanýr ve kuþbaþý þeklinde doðranýr. Soðan yemeklik doðranýr. Yaðda etle birlikte kavrulur. Üzerine 2 su bardaðý su ekleyip 30 dakika kadar piþirilir. Bu arada üzerinde biriken köpükler alýnýr. Havuç ve patatesler doðranýr. Kaynamakta olan etin üzerine tuz ve karabiber ile birlikte ilave edilir. Sebzeler yumuþadýktan sonra doðranmýþ beyinler, etlerin üzerine serpiþtirilir ve birkaç dakika daha piþirilir. Sýcak olarak servis edilir.