İstanbul Şehir Rehberi | İstanbul Nöbetçi Eczaneler | İstanbul Şehir Haritasi

İstanbul iftar saati, İstanbul iftar vakti, Sahur Saatleri 2015
  Genel Bilgi
  İlçeler   Yeme - İçme   Linkler
  Tarihçe   Turizm   Alışveriş   Resimler
  Coğrafya   Ulaşım   Önemli Telefonlar   Hava Durumu

İstanbul Havalimanları Uçuş Bilgileri
İstanbul İlçelerindeki 5 Günlük Hava Tahmini
İstanbul Belediyeleri
Devlet Hastaneleri
İstanbul Üniversiteleri
İstanbul Liseleri
İstanbul Aile Hekimi Sorgulama
İstanbul Canlı Trafik Kameraları
İstanbul Otelleri
İstanbul Önemli Telefonlar Rehberi
İstanbul 5 Günlük Hava Durumu Tahmini
İstanbul Kaymakamlıkları
Özel Hastaneler
Anaokullar
İlköğretim Okulları
İstanbul Emlak İlanları
İstanbul 2.el Araba İlanları
 ÃSTANBUL - Aşıveriş Rehberi

Ýstanbul'a sadece alýþveriþ amacýyla da gidilebilir. Bu iþe baþlamak için en iyi yer þehrin eski kýsmýndaki Kapalý Çarþý'dýr. Labirent tarzý sokaklarda ve geçitlerde 4000'i aþkýn dükkan bulunmaktadýr. Kuyumcular Sokaðý, Halýcýlar Sokaðý, Takkeciler Sokaðý gibi isimler burada, önceleri, kendilerine özgü bölümlerde faaliyet gösteren farklý ticaret kollarýný akla getirmektedir. Burasý, hala, þehrin ticaret merkezi, her zevk ve keseye uygun bir þeyin bulunduðu orijinal bir alýþveriþ yeridir.

Türk el sanatlarý, dünyaca bilinen halýlar, el boyamasý parlak renkli seramikler, bakýr ve pirinçten aynalar, lületaþýndan pipolar çok hoþ birer hatýra parça ve hediyeliklerdir. Ýyi aydýnlatýlmýþ vitrinlerdeki altýndan mücevherler geçenin gözünü kamaþtýrýr. En iyi kalitedeki deri ve süet eþyalarýn fiyatlarý oldukça makuldür. Çarþýnýn ortasýndaki Eski Bedesten'de nadir antika parçalar bulunur. Onlarca yýldan kalma kýymetli bir parça bulabilmeyi ummak burada gezip dolaþmaya deðer doðrusu.

Eminönü'ndeki Yeni Cami'nin yanýbaþýndaki Mýsýr Çarþýsý veya Baharat Pazarý kiþiyi mistik doðunun hayal alemine götürür. Tarçýn, kimyon, safran, nane, kekik ve sayýlabilecek diðer birçok ot ve baharatýn baþtan çýkarýcý kokusu havaya yayýlýr. Þehrin eski bölgesindeki Sultanahmet de ayrý bir alýþveriþ ziyaretgahý haline gelmiþtir. 18'inci yüzyýl Mehmet Efendi Medresesi'ndeki Ýstanbul Sanatlarý Çarþýsý ve yakýnýndaki, Sinan tarafýndan yapýlan 16'ýncý yüzyýl Caferaða Medresesi'nde zanaatkarlarý çalýþýrken görmek ve yaptýklarýndan satýn almak mümkündür. Sultanahmet Camii Arasta'sýnýn kemeraltý iyi bir seyir ve uygun bir alýþveriþ imkaný yaratýr.

Taksim - Niþantaþý - Þiþli semtlerindeki seçkin dükkanlar pazar yerlerindeki kargaþanýn tam tersini yansýtýr. Ýstiklal, Cumhuriyet ve Rumeli Caddelerinde, Türkiye'nin yüksek kaliteli tekstillerinden üretilen þýk modelleri satan dükkanlar zevkle ve rahatça gezilir. Nefis mücevherler, zarif modelli çanta ve ayakkabýlar da bulunmaktadýr. Ataköy'deki Ataköy Galeria'sý ve Etiler'deki Akmerkez Ýstanbul'daki en þýk maðazalarýn þubelerini barýndýrmaktadýr. Asya tarafýndaki Bahariye ve Baðdat Caddelerinde ve Capitol Çarþý Merkezinde benzer mallar sunulmaktadýr.

Ýstanbul'un bit pazarlarýnda hem yeni hem de eski, þaþýrtýcý parçalar bulunabilir. Beyazýt'daki Sahaflar Çarþýsý ve Çýnaraltý'nda gezerken her gün yeni bir þeyle karþýlaþýlýr. Pazar günleri, Sahaflar ve Kapalý Çarþý arasýndaki iþporta pazarýnda mallar el arabalarýnda ya da yaygýlar üzerinde satýþa sunulmaktadýr. Horhor Çarþýsý her yaþ ve kalitede mobilya satan dükkanlarla doludur. Topkapý semtinde, Cihangir - Çukurcuma Sokaðý ve Üsküdar - Büyük Hamam Sokaðý ile Kadýköy - Çarþý Duraðý civarýnda yer alan ve Eminönü ve Tahtakale arasýndaki bit pazarlarý her gün açýktýr. Bir Pazar günü Boðaz'ýn yukarýsýna doðru arabayla gidildiðinde Büyükdere ve Sarýyer arasýndaki bir diðer canlý pazar yeri de durup gezilmelidir.