İstanbul Şehir Rehberi | İstanbul Nöbetçi Eczaneler | İstanbul Şehir Haritasi

İstanbul iftar saati, İstanbul iftar vakti, Sahur Saatleri 2015
  Genel Bilgi
  İlçeler   Yeme - İçme   Linkler
  Tarihçe   Turizm   Alışveriş   Resimler
  Coğrafya   Ulaşım   Önemli Telefonlar   Hava Durumu

İstanbul Havalimanları Uçuş Bilgileri
İstanbul İlçelerindeki 5 Günlük Hava Tahmini
İstanbul Belediyeleri
Devlet Hastaneleri
İstanbul Üniversiteleri
İstanbul Liseleri
İstanbul Aile Hekimi Sorgulama
İstanbul Canlı Trafik Kameraları
İstanbul Otelleri
İstanbul Önemli Telefonlar Rehberi
İstanbul 5 Günlük Hava Durumu Tahmini
İstanbul Kaymakamlıkları
Özel Hastaneler
Anaokullar
İlköğretim Okulları
İstanbul Emlak İlanları
İstanbul 2.el Araba İlanları
 ÃSTANBUL - Ulaşım Bilgileri

İstanbul'a veya İstanbul'dan diğer şehirlere otobüs ile ulaşım için istanbul otobüs bileti al bağlantısına tıklayıp, online bilet satın alabilirsiniz. Diğer ulaşım seçeneklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz;

Þehir içi ulaþým:Minibüs ve otobüslerin yanýsýra, merkezi Aksarayda olan tranway, Taksim ile Levent arasýndaki metro, Beyoðlundaki elektrikli tranway sýkça kullanýlan þehir içi ulaþým araçlarýdýr.

Þehirlerarasý ulaþým:Ýstanbuldan yurdun her tarafýna karayolu baðlantýsý vardýr. Yurtiçi ulaþýmýnýn hareket noktasý, Anadolu yakasýnda Harem, Avrupa yakasýnda Esenler de bulunan uluslararasý otogarýdýr.

Uluslararasý ulaþým:Ýstanbuldan yurdýþýna Yunanistan, Üsküp, Makedonya, Almanya, Fransa, Avusturya, Ýsviçre, Suudi Arabistan, Suriye, Rusya (Moskova) Romanya, Bulgaristan, Ürdün (Amman) seferleri yapýlmaktadýr.

Otogar Tel : (+90-212) 658 05 05 - 658 10 10 - 658 00 36 (9 Hat) - 333 37 63 - 310 63 63 Ýstanbul'dan Ankara, Ýzmir ile Doðu Anadolu þehirlerine demiryolu baðlantýsý vardýr. Ýstanbul'dan yurtdýþýna Sirkeci- Viyana, Münih, Budapeþte, Selanik, (Eskiþehir, Konya, Gaziantep)- Halep, (Tatavan, Van)- Tahran, S, Moskova, Büktreþe tren seferleri bulunmaktadýr.

Ýstasyon Tel : (+90-212) 348 80 20 - 336 19 16 - 337 87 24
Haydarpaþa Gar: Tel: (+90-216) 348 80 20/336 19 16
Rezervasyon Tel: (+90-216) 337 87 24
Danýþma Tel: (+90-216) 336 04 75
Sirkeci Gar Tel: (+90-216) 520 65 75
Danýþma Tel: (+90-216) 527 00 50 Ýstanbulda hem þehir içi, hem de yurt içi ulaþým saðlanmaktadýr. Ayrýca marinalarýn Avrupa limanlarýna baðlantýsý vardýr.

Þehir içi Denizyolu Ulaþýmý:Kadýköy- H.Paþa- Karaköy, Eminönü- Üsküdar, Eminönü-Kadýköy, Köprü-Yeniköy, Beykoz-Kavaklar, Sirkecii- Bostancý, Köprü-Adalar, Köprü-Yalova, Kabataþ-Çýnarcýk, Bostancý-Çýnarcýk arasýnda vapur iþlemektedir.

Þehirlerarasý Ulaþým: Karadeniz (Ýstanbul, Zonguldak, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize), Ýzmir, Marmara hattý (Marmara adasý, Bandýrma, Mudanya), Avþa Adalarýna turlar bulunmaktadýr.

Liman Tel : (+90-212) 245 53 66 - 249 71 78 - 249 18 96
Adres: TDÝ Denizyollarý Acentasý Rýhtým Cad. Kadýköy/Ýstanbul
Merkez Ofis: Tel: (+90-212) 245 53 66-249 71 78-249 18 96
Rezervasyon:Tel: (+90-212) 249 92 22-293 74 54
Danýþma:Tel: (+90-212) 244 25 02-244 02 07

Havayolu
Ýstanbul Uluslararasý Atatürk Havalimaný, þehir merkezine 20 km mesafededir. Ayrýca Ýstanbulda uçak ve helikopter kiralama olanaðý vardýr.

Hava Limaný Tel : (+90-212) 663 64 00 - 663 63 00 - 663 63 71 - 663 63 72 - 663 63 73 - 663 63 74 - 663 63 75
Atatürk Havalimaný DHM Ýþletmesi: (+90-212) 663 64 00
THY Genel Müdürlüðü : (+90-212) 663 63 00 71 5 Hat,
THY Rezervasyon: (+90-212) 663 63 63
Ýç Hatlar: (+90-212) 663 63 00
Dýþ Hatlar: (+90-212) 663 63 00 (THY),
Kargo Rezervasyon: (+90-212) 663 63 00

Online Otobüs Bileti Al